Methodiek focusing

Focusing is bijzonder bruikbaar bij het nemen van beslissingen en ter ondersteuning van projecten waar creativiteit aan te pas komt. Het kan ook beschouwd worden als een middel tot (dagelijkse) mentale hygiëne. (Gendlin, 1991, p. 15) Zodoende heeft deze methode niet alleen zijn vruchten afgeworpen binnen het psychotherapeutische werkveld, maar ook in het onderwijs en het bedrijfsleven.

P1060037_GrijsFocussen kan omschreven worden als: innerlijk voeling krijgen met jezelf, maar gaat eigenlijk verder dan het in contact komen met de eigen gevoelens. “Het is een proces waarin je contact met een bijzondere vorm van lichamelijk gewaarzijn tot stand brengt.” (Gendlin, 1991, p. 19) Dit innerlijk gewaarzijn omschrijft Gendlin als een ‘ervaren gevoel’ of felt sense. Het ervaren gevoel is meestal niet aanwezig, maar moet zich vormen door je aandacht te richten in je lichaam. Het is eerst een veelomvattend, vaag, onduidelijk gevoel. Het omsluit alles wat je weet en voelt omtrent een bepaald gegeven (een situatie, een persoon, een gebeuren) op een gegeven moment. Met je denkende geest zou je die enorme hoeveelheid aan informatie nooit kunnen oproepen. Door bepaalde stappen kan het scherper worden en ook veranderen. Het kan zelfs ook al veranderen als je er contact mee krijgt. Een ervaren gevoel is geen emotie. Er zitten emotionele componenten in, naast feitelijke bestanddelen. Het is groter dan iedere afzonderlijke emotie, ingewikkelder en veel moeilijker in woorden te omschrijven. We herkennen emoties. We weten wanneer we boos zijn, of verdrietig, of blij. Een ervaren gevoel is iets dat je eerst niet herkent. Het lijkt zinvol, maar niet bekend. Het is een lijfelijke zingeving. De verandering (of verschuiving), die zich in het ervaren gevoel voltrekt, wordt lichamelijk ervaren. Dit kan voelbaar zijn in de buikstreek, borststreek, de keel, … Het is alsof er iets verkrampts tot ontspanning komt. Je voelt je opgelucht. Je hebt een probleem gelokaliseerd dat eerst je hele lichaam een slecht gevoel gaf. Je hebt een stap gedaan in de richting van een oplossing. Bij focussen word je je bewust van lichamelijk bespeurde kennis. In feite betreft het hier een overdracht van deze kennis vanuit het lichaam naar de geest. (Gendlin, 1991, pp. 19, 27, 36, 44, 45, 47, 51)

Bibliografische verwijzingen:

  • Gendlin, E. (1991). Focussen. Gevoel en je lijf. Haarlem: De Toorts. (vertaald uit het Engels door Gerard Grasman, 1981) Vertaling van: Gendlin, E. (1978). Focusing. New York: Everest House.
  • Leijssen, M. Focusing: een krachtige methode om jezelf te ontwikkelen. (MS: verkorte versie werd gepubliceerd in Psychologie Magazine)
    Leijssen, M. (2000, november). Van buiten naar binnen. Psychologie Magazine, pp. 70-71.

Comments are closed.