Pedagogische begeleiding

voor ouders

Merk je bij je kind dat hij/zij:

 • schoolmoe is,
 • moeite heeft om te kiezen,
 • gepest wordt of zelf pest,
 • onzeker of (faal)angstig is, weinig zelfvertrouwen heeft,
 • moeite heeft om ervaringen en gevoelens te voelen en/of te uiten,
 • het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen en grenzen aan te geven,
 • moeite heeft met samenwerken of in contact met anderen,
 • moeite heeft met concentratie,
 • zich depressief voelt,denkt/spreekt over zelfmoord,
 • in het rouwproces vast komt te zitten,
 • uitgeput is,
 • overgevoelig is,
 • erg gespannen is,
 • slaapmoeilijkheden heeft,
 • moeite heeft met aanpassingen in het nieuw samengesteld gezin?

Heb je een vermoeden van ADHD, autisme, dyscalculie, dyslexie, … en weet je als ouder niet goed hoe hiermee om te gaan?

Merk je als ouder dat je bij de opvoeding al van alles hebt geprobeerd, maar telkens weer tegen dezelfde problemen aanloopt? Loopt jouw kind vast in zijn/haar ontwikkeling? Merk je dat de andere gezinsleden ook lijden onder de problemen met één gezinslid?  In die situaties kan je een beroep doen op een pedagoog.  Ik werk in eerste instantie met de ouder(s). Bij de pedagogische begeleiding is er echter steeds aandacht voor alle gezinsleden. Andere gezinsleden (het kind zelf, broers/zussen, de partner) kunnen dus in de begeleiding betrokken worden.

Pedagogiek is de leer van de opvoeding. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving (familie, school, vriendjes, media, …). Ik bied ondersteuning aan ouders en hun kinderen bij opvoedings-, ontwikkelings- en gezinsproblemen.

Bij de ouders werk ik met gesprekken. Hierdoor krijg je meer inzicht in de problemen die telkens terugkomen.  Je leert ook ‘stilstaan’,  vaardigheden om op een andere manier naar het probleem te kijken en er mee om te gaan.

Indien gewenst, neem ik contact op met de school (enkel na toestemming van de ouders) om zodoende het draagvlak te vergroten en het probleem ruimer aan te pakken. Door mijn jarenlange ervaring binnen het onderwijs, ken ik dit milieu door en door en kan ik desgewenst als tussenpersoon optreden. Indien nodig verwijs ik door naar gespecialiseerde psychotherapeutische hulp of naar onderzoekscentra voor ontwikkelingsstoornissen.

Comments are closed.